نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


با توجه به توسعه دانشگاه صنعتی سیرجان و همچنین مستقل شدن از دانشگاه شهید با هنر کرمان برای انجام امور نظارت و ارزیابی بر بخش های مختلف دانشگاه، در شهریور ماه 1396 مجوز تاسسیس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی سیرجان صادر گردید و این دفتر رسماً با مدیریت دکتر محمد حسینی اغاز بکار کرد.