نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان

کارکنان


 

میثم آتش افروز

 

 

نام ونام خانوادگی: دکتر میثم آتش افروز

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (ph.D)

مرتبه علمی: استادیار

 

 

معصومه مرادپور

سمت :کارشناس اداره امور خوابگاه ها

تلفن تماس:03441522033

مریم ذبیحی

سمت :سرپرست اداره خدمات رفاهی

تلفن تماس:03441522032

جواد قاسمیان

سمت : کارشناس اداره امور تغذیه

تلفن تماس:03441522060