آرشیو اخبار

نظارت 420x270 - برگزاری جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان کرمان

برگزاری جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان کرمان

اولین جلسه از سومین دوره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های استان کرمان به ریاست رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان...
متن کامل خبر

Untitled 1 2 420x270 - "دانـشـگـاه صـنـعـتـی سـیـرجـان از نـگـاه آمـار در سـال 1401"
amalkard 420x270 - گزارش عملکرد دانشگاه صنعتی سیرجان